Välkommen!

Välkomna till Horse Farms hemsida!
Då är beslutet fattat att avveckla hela verksamheten och gå vidare mot nya utmaningar. 
Toveks auktioner kommer att auktionera ut nya/demosadlar, stigbyglar, stigläder, sadelgjordar, paddar, schabrak, putsmedel, träns, 
kandar, grimmor och grimskaft mm i mars. Se sidan www.tovek.se
OBS!! De kunder som fortfarande inte har återkopplat eller hämtat inlämnade sadlar trots en mängd påstötningar sedan i somras, har till 
20 mars på sig, sedan skänks sadlarna till ridskolor eller slängs. OBS!, mailkontakt anna@horsefarm.nu					
							/ Anna Herder