Välkommen!Välkomna till Horse Farms hemsida!
Så smått har verksamheten kommit igång igen och vi har sadelprovningsdagar ihop med vår sadelmakare Ingrid Johansson 
cirka en gång per månad. Jag håller numera till på Forf - Falkenbergsortens Ryttarförenings fina anläggning i Falkenberg och 
kan ta emot ekipage flera dagar i veckan. Vid provning har vi tillgång till ridhus och utebanor.
I dagsläget har jag nya/demosadlar från Prestige, Pessoa, Equipe, Lippo, Amerigo, Faifax och Passier hemma. 
		
							/ Anna Herder