Välkommen!

Välkomna till Horse Farms hemsida!

Vi är specialinriktade på bra sadlar och dess närmsta tillbehör.
Då jag i höst hoppat på en utbildning samt att "sadelbutiken" kommer att flytta till nya lokaler tar vi en paus i sadelprovandet
och återkommer med ny information om var vi inför det nya året.
Jag kommer att jobba vidare med Equipe, Amerigo, Prestige, Lippo, Fairfax, Kent&Masters samt Albion hopp.
Det är också dessa märken framförallt jag kommer att ta emot begagnat. 
Ta kontakt via mail anna@hrsefarm.nu eller skriv pm på Horse Farms Facebook för att boka tid för att hämta och lämna sadlar.

								
							/ Anna Herder